dissabte, 29 de març de 2008

Jornada in memoriam Josep Panisello, a Jesús, 28 i 29 de març de 2008

Josep Panisello Chavarria va ser soci de l'MRP i va contribuir, en
moltes ocasions, amb la seua presència a les assamblees anuals de socis
i amb les seues aportacions des de l'àmbit de la llengua i la cultura a
la renovació pedagògica.
El nostre president, Àngel Ismael Hierro, ha estat la persona
encarregada de pronunciar la "laudatio" al voltant de la persona de
l'homenatjat.
La importància d'aquesta Jornada és cabdal per la confluència entre el
món educatiu i el món universitari i, també, de retruc, de la institució
normativitzadora, l'IEC. L'establiment de vincles entre les institucions dels
nivells educatius pot crear un marc de reflexió i comunicació que
aporte millores substancials a l'acció educativa.
Aquesta Jornada pretén ser l'aparador de reflexió per als estudis de
Magisteri d'Educació Infantil, del Campus Terres de l'Ebre, de l'URV.
La creació d'un premi al mestre pot ser un estímul i un reconeixement a
la millora professional.
Nota: Tomàs Camacho Molina, Junta MRP Terres de l'Ebre